Partneri

Naziv projekta: Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Turističko-ugostiteljske škole, Split

Broj projekta: KK.09.1.3.01.0025

(PARTNER) Splitsko-dalmatinska županija samostalno i u suradnji sa svojim ustanovama, posjeduje golemo iskustvo u realizaciji infrastrukturnih projekata financiranih iz nacionalnih i EU sredstava.

Splitsko-dalmatinska županija osigurava suradnju regionalnih vlasti u svrhu promicvanja razvoja strukovnog obrazovanja i njegovog uključivanja u lokalni i regionalni razvoj, a uz partnerstvo sa Splitsko-dalmatinskom županijom, ključnim dionikom, ostvaruje se i suradnja s važnim suradnicima.

(SURADNIK) Javna ustanova RERA kao razvojna agencija pruža potporu projektu te osigurava administratora projekta u sklopu aktivnosti Upravljanje projektom. Osim toga, osigurava suradnju regionalnih vlasti u svrhu promicanja razvoja strukovnog obrazovanja i njegovog uključivanja u lokalni i regionalni razvoj.

(SURADNIK) Grand Hotel Lav d.o.o. donosi suradnju s jednim od najuspješnijih i najvećih poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu na području SDŽ. Hotel Lav je jedan od rijetkih luksuznih hotela na području SDŽ, a u njemu je stalno zaposleno oko 170 radnika dok ih u sezoni bude čak 450.

Sudjelovanjem Grand Hotela Lav d.o.o. kao suradnika na projektu osigurala se uključenost ključnog dionika gospodarskog sektora u proces planiranja i provođenja projektnih aktivnosti kako bi se infrastrukturna ulaganja provela sukladno stvarnim potrebama tržišta rada.

(SURADNIK) Hrvatski zavod za zapošljavanje će suradnjom omogućiti praćenje statistike i trendova na tržištu rada. Također, HZZ će voditi brigu o nezaposlenima, ali i pratiti potrebe na tržištu rada u području turizma i ugostiteljstva te će nezaposlene upućivati na adekvatne programe prekvalifikacija.

(SURADNIK) Turističko-ugostiteljska škola Šibenik važan je suradnik na projektu. S obzirom na to da RCK pokriva 3 županije (SDŽ, ŠKŽ, DNŽ) uspostava suradnje s Turističko-ugostiteljskom školom Šibenik u svrhu unaprjeđenja izvedbe odgojno-obrazovnog procesa te kompetencija dionika uključenih u odgojno-obrazovni proces (učenici i nastavnici) od iznimne je važnosti. TUŠ Šibenik ima oko 350 učenika te oko 45 djelatnika od čega je oko 35 nastavno osoblje.

Skip to content